ПОЛІТИКА, ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Загальні положення
Справжня політика обробки персональних даних складена у відповідності з вимогами Конституції України та Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р №2297-VI та порядок надання персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних Панкова Кирила Ігоровича (далі - Оператор).
1.1. Оператор повинен забезпечувати дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі й приватного життя, особистої і сімейної життя.
1.2. Справжня політика Оператор стосовно обробки персональних даних (далі - Політика) може застосовуватися до всієї інформації, яку оператор може отримати на веб - сайті http://bigbag-market.com

2. Основні поняття, використовувані в Політиці
2. 1. Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
2. 2. Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних);
2.3. Веб-сайт - сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступ до інтернету за мережевою адресою http://bigbag-market.com ;
2.4. Інформаційна система персональних даних - сукупність доступних в базі даних персональних даних;
2. Виявлення персональних даних - дії, які неможливо знайти без використання додаткової інформації.
2.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що дозволяє використовувати засоби автоматизації або без використання даних, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
2.7. Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами, які забезпечують виконання персональних даних, складання персональних даних, що підлягають навантаженні, дії (операції), вчинені з персональними даними;
2.8. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься до веб-сайту http://bigbag-market.com ;
2.9. Користувач - будь-який відвідувач сайту http://bigbag-market.com ;
2.10. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певним особам або певним колу осіб;
2.11. Поширення персональних даних - все, що стосується відкритого доступу до персональних даних - передача персональних даних або передача персональних даних в необмеженому колі осіб до персональних даних будь-яким іншим способом;
2.12. Транскордонна передача персональних даних - передача даних на території країни;
2.13. Знищення персональних даних - це будь-які дії, які можуть бути отримані з допомогою персональних даних.

3. Оператор може обробляти такі персональні дані користувачів
3.1. Прізвище, ім'я, по батькові;
3.2. Електронну адресу;
4.3. Номери телефонів;
4.4. Ідентифікаційний номер платника податків, дата постановки його на облік, реквізити свідоцтва постановки на облік в податковому органі;
4.5. Також на сайті відбувається збір та обробка загальних даних про відвідувачів (у файлі cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Гугл Аналітика та інші).
4.6. Вищеперелічені дані далі за текстом.

4. Цілі обробки персональних даних
4.1. Мета обробки персональних даних користувачів - відправка електронних листів.
4.2. Оператор має право направляти повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальних пропозиціях та різних подіях. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направити лист на адресу електронної пошти (hidden) з позначкою «Відмова від повідомлення про нові продукти та послуги і спеціальних пропозиціях».
4.3. Інтернет-статистика, сервіси для збору інформації, покращення якості сайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних
5.1. Оператор обробляє персональні дані, використовуючи тільки форми, розміщені на сайті http://bigbag-market.com . Користувач висловлює свою згоду з Політикою.
5.2. Оператор обробляє файли, якщо в ньому дозволено збереження файлів «cookie» і використання технологій JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки даних,
необхідних для виконання вимог законодавства, вимог чинних законів у сфері захисту персональних даних.
6.1. Оператори забезпечують схоронність персональних даних та приймають всі можливі заходи, виключаючи доступ до персональних даних уповноважених осіб.
6.2. Перед обличчям третьої особи, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.
6.3. У разі використання неточностей у персональних даних, користувач може реалізувати їх самостійно, з позначкою «Актуалізація персональних даних».
6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент отримати згоду на обробку персональних даних, написане на електронну адресу Оператор (hidden) з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Транскордонна передача персональних даних
7.1. Оператор повинен забезпечити достовірний захист прав суб'єктів персональних даних.
7.2. Передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може мати місце тільки в разі отримання згоди на письмову форму передачі особистих даних.

8. Прикінцеві положення
8.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, торкаючись обробки його персональних даних, звернувшись до оператора за допомогою електронної пошти.
8.2. Політика обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією
8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташовані в мережі Інтернет за адресою http://bigbag-market.com/policy.